Com és una sessió?

silla web

La durada de les sessions és d’aproximadament una hora en la qual, després d’una petita entrevista, ens enfocarem en el tema que en aquest moment present ens preocupa o no ens deixa avançar.

Un cop localitzat el propòsit del treball anirem cap a la camilla on el client s’estirarà panxa amunt i tant el terapeuta com el client anirem a trobar un espai físic, o bé mitjançant imatges o sensacions, on ens trobem amb fortalesa i a gust.

Des d’aquest lloc, el terapeuta col·locarà les mans en alguna part del cos del client i connectarem amb el camp de salut de la persona i ens quedarem allí escoltant allò que està necessitant ser alliberat, ordenat i finalment integrat. El terapeuta donarà suport a aquest procés mitjançant tècniques de visualització, constel·lacions familiars, repetició de frases, on tornarem a qui pertany allò que em pres de manera inconscient i que en el present ens limita, dissolució d’emocions, i altres…

El MHA, és una gran eina sobretot per prendre consciència d’on estem, i cóm hem arribat allí, de quines són les limitacions que ens dificulten avançar i veure què podem fer per transformar-les. És un esplèndit treball de presa de responsabilitat de la nostra vida i d’oportunitat de canvi.

El paper del terapeuta és el d’acompanyar al client en el seu procés personal i facilitar-li el camí cap al reconeixement de la seva pròpia fortalesa.